www.neubrow.domachevo.com

PL    DE    EN

Нейдорфъ-Нейбровъ на историческихъ картахъ

 


 

 

 

Русская карта

Съемка мѣстности за 1867г.

Русская карта

Карта до 1887г.

Скорѣе всего 1860-70гг.

Русская карта

Съемка мѣстности за 1888г.

съ обновленіями до 1915г.

 

1939

Русская карта

1912 г.

 

Австрійская карта

1913 г.

 

1913

Нѣмецкая карта 1913г.

(скопировано съ http://igrek.amzp.pl)

 

1939

Нѣмецкая карта 1914г.

1939

Нѣмецкая карта 1914г.

 

Польская карта 1933г.

(скопировано съ www.mapywig.org)

Русская карта

1938 г.

1939

Нѣмецкая карта 1939г.

(скопировано съ http://igrek.amzp.pl)

Русская карта 1940г. (СССР)

 

1944

Нѣмецкая карта 1944г.

(скопировано съ http://igrek.amzp.pl)

1939

1944г.

 

 

 

 

Матеріалъ подготовилъ: Прокопюкъ Иванъ

 

 

 

 

 


 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

ivan7710@mail.ru

 

 

 

 

 

 

При использованіи матеріаловъ съ сайта ссылка на сайтъ обязательна

Разработка и дизайнъ сайта:  © Прокопюкъ Иванъ (2008-2022)