www.neubrow.domachevo.com

 

   

RU    DE    EN

Wizyty potomków

 


 

 

 

2019 rok

 

 

W 2019 roku potomek pucharów Siegfried Ludwig odwiedził Domachevo trzy razy, 12-13 kwietnia, 25-26 kwietnia i 12-14 lipca. 12 lipca w Domaczewie odbył się festiwal na poziomie dystryktu - Piotr i Paweł w połączeniu z Iwanem Kupalą.

W festiwalu wzięli udział zagraniczni goście, a także mieszkańcy okolicznych wiosek. Wydarzenie odbyło się na stadionie.

13 lipca goście odwiedzili centrum turystyczne rezerwatu biosfery Pribuzhskoye Polesye we wsi Leplevka.

 

     

 

 

 

 

2018 rok


 

 

11 listopada 2018 r. Trzech gości z Niemiec odwiedziło Domachevo. Burmistrz Lausig (Saksonia) Lothar Schneider i Rainer Winkler z Lipska przybyli z Siegfriedem Ludwigiem.

 

Burmistrz Domaczewa Anatolij Struk przyjął gości.
 

 

 

 

* * *

 

 

W dniach 5-6 czerwca 2018 r. Odbyła się kolejna wizyta potomków Zygfryda Ludwiga i Enza Ryl Jallensa. Goście spotkali się z nowym przewodniczącym rady wsi, Anatolijem Iwanowiczem Strukiem. Podczas spotkania dyskutowano o planach renowacji pomnika rozstrzelanych dzieci w okolicach wsi Leplyovka.

Ponadto niewielka pomoc humanitarna została przekazana do szkoły z internatem Domaczewski.

 

 

 

 

 

2017 rok


 

 

21 września 2017 r. Na cmentarzu niemieckim został poświęcony pomnik Golende. Siegfried Ludwig i Enz Ryl przybyli z Niemiec. Pastor wyznania luterańskiego Augsburga Tatarnikow V. przybył z Grodna.

 

Video

 

 

 

* * *

 

 

7 czerwca 2017 r. Miało miejsce uroczyste otwarcie pomnika na starym niemieckim cmentarzu. Grupa potomków Golendrow przybyła z Niemiec.

 

 

Video

 

 

 

(c) Alfred Hüneburg
 

 

 

2014 rok


 

 

20-22 maja 2014 r. Siegfried Ludwig ponownie odwiedził Domaczewo. Zapoznanie się z nowym przewodniczącym Rady Wsi Domaczewskiego, Panem Chvatikiem Walerym Michajłowiczem. Na spotkaniu omówiono aktualne kwestie związane z ulepszeniem cmentarza.

22 maja w Brześciu pan Ludwig spotkał się z potomkiem golendryw Valery Millerem mieszkającym w Brześciu.

 

 

 

 

2013 rok


 

 

W dniach 20-21 czerwca 2013 r. Odbyła się kolejna wizyta potomków golendryw w liczbie czterech osób. Przybyła Tereza Zelent (Schippelbeil), kierowana przez Siegfrieda Ludwiga, potomka dawnej kolonii rolniczej Lipinsky Golendra, która znajdowała się między wsią Bogdany a wsią Lipinki, a także Anity Raddatz (Ludwig) i Eduarda Zelenta.

 

Podczas wizyty spotkanie z zastępcą przewodniczącego komitetu wykonawczego dystryktu brzeskiego Żukowiczem L.V. Podczas negocjacji omawiane były aktualne kwestie związane z ulepszeniem cmentarza. Po dalszej frekwencji szkolnej został tam podarowany prezent od Związku BugHolendry. Następnie w pobliżu mostu zainstalowano tablicę informacyjną poświęconą historii kolonii.

 

Następnego dnia, zupełnie przypadkowo, odbyło się długo oczekiwane spotkanie z Peterem Salowem. Jego dom stoi tuż przy starej drodze, która kiedyś łączyła Neudorfa i Neubrowa (niedaleko cmentarza). W tamtych czasach ta droga była nazywana gostinec. Salov zamieszkuje w byłym Borok-Ostrov (północny Neubrov) od 1946 r. Powiedział nam ważne informacje o tym, jak niemiecki cmentarz został zniszczony. To było od 1946 do 1949 roku. Następnie jedna osoba (Wilhelm ???) postanowiła wyciąć stare dęby na cmentarzu w celu ich dalszego spalania w elektrowni. Duże spadające dęby zniszczyły większość zabytków. Nawiasem mówiąc, nazwa Borok-Ostrov pochodzi od lasu, a wyspa ze względu na fakt, że podczas wiosennej powodzi wszystko wokół, z wyjątkiem lasu sosnowego, zostało zalane (od mostu Domaczewskiego do obwodu).

 

 

 

           

 

 

 

Prokopyuk Iwan

Data publikacji: 25 czerwca 2013 r
 

 

2012 rok


 

 

W dniach 10-11 maja 2012 r. Następna wizyta w galeriach zakończyła się powodzeniem. Podczas spotkania z przewodniczącym L.F. Tarasewiczem omawiano aktualne zadania związku BugHolendry. Oprócz bieżących kwestii dotyczących wyrafinowania cmentarza i instalacji pomników omówiono kwestię zainstalowania przydrożnej tarczy z informacją o historii kolonii w pobliżu mostu Domaczewskiego.

 

Następnie odbyła się wizyta w zaktualizowanej szkole Domaczewskiego. Goście odbyli wycieczkę do muzeum literatury lokalnej, a także mały koncert. Następnie goście odwiedzili starą szkołę, w której uczył się przed wojną, panie Bruno ??? (ur. w Neubrov w 1925 r.).

 

Następnie goście odwiedzili kościół św. Łukasza i cmentarz luterański. Dalej wieś Shikeli i Podluzhye. Na obrzeżach miejscowości Podluzhi spotkanie z? Lyalko, która powiedziała nam, że pamięta wiele rodzin golfistów w Lashnevo. Powiedziała również, że na obrzeżach wioski stoi jedyny zachowany, całkowicie nietknięty dom golendera, który kiedyś należał do rodziny Zelentów!

 

Drugiego dnia goście odwiedzili muzeum pociągów w Brześciu i Twierdzę Brzeską. Następnie odbyło się spotkanie z dyrektorem rezerwatu biosfery Pribuzhskoye Polesie N.A. Lukashuk. Podczas negocjacji omawiano możliwość realizacji wspólnych projektów w celu zachowania historii golendarów i działań turystycznych.

 

 

 

 

 

 

Iwan Prokopyuk

Data publikacji: 15 maja 2012 r

 

 

 

2011 rok


 

 

W dniu 29 kwietnia 2011 r. Odbyła się kolejna wizyta w Gallendra, którą prowadził już Jens Ryl. Tym razem przybyło pięć osób (Jens Ryl, Erika i Günter Rechner, Heiner i Katrin Ludwig). Po spotkaniu z przewodniczącym Leonidem Fiodorowiczem Tarasewiczem goście jak zwykle odwiedzili wszystkie niezapomniane miejsca. Wyjątkiem był Neudorf.

Kilka dni wcześniej goście odwiedzili Neudorf (Mostitice Dolny) od strony polskiej. A także w Slawatyczu, Kuźawce, Włodawie itp. W Sławatyczu pod przewodnictwem Antoniego Khoronzhi w domu kultury odbyło się uroczyste wydarzenie.

Podczas wizyty dołączył do nas Alexander Avdeyuk
 

 

 

 

Iwan Prokopyuk

Data publikacji: czerwiec 2011 r

 

 

 

 

2010 rok


 

 

8 października 2010 r. Odbyła się kolejna wizyta potomków Golendry pod przewodnictwem Siegfrieda Ludwiga. Przypomnę, że pan Ludwig jest dyrektorem społeczności historycznej Bugholendry. Tym razem Domachevo odwiedziło siedem osób.

Wizyta rozpoczęła się od negocjacji z lokalnymi władzami. Po odwiedzeniu Rady Wsi Domaczewskiego goście podarowali prezent swojemu przewodniczącemu, panu L.F. Tarasewicz (zdjęcie 1). W spotkaniu uczestniczył także Y. Tsykunov (kultura - historia). Na spotkaniu poruszono tematy dotyczące historii ojczyzny dla wszystkich. Ponadto strony uzgodniły współpracę w celu ulepszenia cmentarza luterańskiego. Mianowicie, wycinanie zarośli, budowanie ogrodzenia (ogrodzenie) i instalowanie pamiątkowej tablicy lub pomnika. Przy pomyślnej realizacji projektu w przyszłości chodziło o włączenie cmentarza do szlaków turystycznych rezerwatu biosfery Pribuzhskoye Polesye. Podniesiono również pytanie o budowę tablicy pamiątkowej na miejscu kościoła luterańskiego (kościoła). Nawet goście powiedzieli, że odwiedzili dzień wcześniej burmistrza wsi Sławatycza pana D. Trybuchowicza, ale także poprosili go o wsparcie.

Pod koniec realizacji swoich projektów do 2017 r. Członkowie społeczności Bugholendry planują zorganizowanie uroczystości z okazji 400. rocznicy założenia kolonii Neudorf - Neubrov.

Po wizycie w Radzie Domaczewskiego goście odwiedzili wszystkie ważne dla nich miejsca. Old school (dziś CPC), dworzec kolejowy Stacja Domachevo (wcześniej Zhelizna), miejsce masowej egzekucji Żydów, kościół św. Łukasza. Następnie zatrzymaj się na moście nad malowniczym starym korytem rzeki. Pluskwa. I oto jesteśmy w Borku (zestaw. Borok-Ostrov). Po zatrzymaniu się w dwóch starych przedwojennych domach pojechaliśmy prosto na cmentarz. Obfitość stuletnich dębów w dziwny sposób oddaje zapach historii niegdyś bogatych osad. Ponadto goście odwiedzili miejsce, w którym kiedyś stał kościół. Dziś znajduje się tablica pamiątkowa o bohaterskich walkach straży granicznej. A na dnie fosy stare filary stojącego niegdyś mostu nadal wystają.

Na prośbę starszego mężczyzny Bruno Krebsa, który jako dziecko opuścił kolonię, odwiedziliśmy stare koryto rzeki. Bug (w obszarze, w którym mieszkała Melher). Jest to stara droga od ulicy Leśnej, która biegnie wokół starego miasta Bug.

Następna jednodniowa wizyta zakończyła się i około godziny 18 goście przekroczyli przejście graniczne Domaczewo - Slavatyche. Kolejna wizyta planowana jest na wiosnę 2011 roku.
 

 

 

Iwan Prokopyuk

Data publikacji: październik 2010 r

 

 

 

* * *

 

 

8 kwietnia 2010 roku Siegfried Ludwig i jego koledzy ponownie odwiedzili Domachevo. Kilka dni wcześniej odwiedzili Slawatyche, Kuzavkę i Moscice Dolne (Nejdorf). Spotkał się z potomkiem olendry i historykiem Anthony Horonzy z Moscic. Złapali butelkowanie rzeki Bug.

Przybyło jeszcze dwóch gości z panem Ludwigiem. Mianowicie, Jens Ryl jest potomkiem wsi Neubrov (Lashnevo) i Genofev Boehm (Ryl), pochodzący z Domachevo (Katsi). Boehm opuściła Domachevo przed wojną w wieku 10 lat, ale wciąż pamięta język rosyjski. Według zdjęcia zachowanego dziecka pamięta Mlyn (dziś w pobliżu anteny FE Velcom). Pamięta, jak chodziła do szkoły przez las i góry (najwyraźniej w miejscu egzekucji Żydów). Pamięta, jak zbierali żurawinę w torfowisku Shilovaya. Jej wiek w chwili wizyty wynosi aż 80 lat!

Będąc na terenie Młyny, została poruszona, gdy przypomniała sobie skrzyżowanie Domachevo - Kace (ul. Oktyabrskaya i Zavidova). W końcu było to już 70 lat temu. Powiedziała także, że jej rodzice zbudowali duży dom w 1935 roku. Ale wraz z nadejściem władzy radzieckiej został on rozebrany, a szkoła została zbudowana w sąsiedniej wiosce.

Następnie goście odwiedzili cmentarz polski, a następnie luterański. Na cmentarzu luterańskim Jens Ryl stale robił szkice i szkice na papierze. W przyszłości członkowie związku potomków Neudorf-Neybrov planują uszlachetnić cmentarz swoich przodków.

Ponadto dom Józefa Bytowa we wsi Shikeli nie przeszedł. Dowiedzieliśmy się od mieszkających tam ludzi, że Józef Bytov zmarł w czerwcu 2009 roku. Wszystkich innych miejsc nie można było odwiedzić z powodu braku czasu, ponieważ pobyt był tylko jeden dzień.

 

 

 

Iwan Prokopyuk

Data publikacji: kwiecień 2010 r

 

 

 

2008 rok


 

 

Za pomocą naszej strony internetowej w dniach 24-29 sierpnia roku 2008 Domaczewo oraz miejscowości niemieckich kolonii zostały odwiedzone przez potomka byłych olędrów Zygfrydego Ludwiga, który obecnie mieszka w Niemczech.

Jego rodzice pochodzili z NeJbrowa (Łaszniewa). Opuścili swoją wieś w roku 1939. Wedle jego powieści, potmkowie byłych obszarników do dnia dzisiejszego mieszkają w Niemczech niewielkimi grupami. Zygfryd Ludiwg już od dawna interesuje się historią kolonii nadbużańskich. W związku z tym na początku roku 2008 nawiązaliśmy kontakt z nim. Odbywała się pomiędzy nami wymiana informacją historyczną oraz faktyczną, a później Ludwig zdecydował osobiście odzwiedzieć małą Ojczyznę swoich przodków.

Podczas tej wizyty bezpośrednio odzwiedzieliśmy najbardziej znaczące miejsca byłych kolonii: resztki starego niemieckiego cmentarzu, miejsce byłego ulokowania kirchi, centralny oraz południowy Nejbrow i Nejdorf, pogrzeb kolonistów, który jedynie się zachował od tych czasów. Odwiedziliśmy również i pobliskie wsi (Szykieli, Borysy, Podłużże, Bogdany) oraz porozmawialiśmy z miejscowymi świadkami tych czasów. Tak, odbyła się bardzo szczególna rozmowa z Konstantem Zaniem, który znał Juzefę Bytow (jedynie pozostała mieszkanka kolonii Nejbrow). Zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni z tego powodu, że Konstanty Zań dobrze zna historię osiedli kolonistów. Powiedział, że ze wspomnień najstarszych mieszkańców, kolonii były założone około 300-400 lat temu.

Oprócz tego, odbyła się wycieczka do wsi Tomaszówka, gdzie odzwiedzieliśmy niemiecki cmentarz czasów I Wojny światowej.

Nie możemy nie odznaczyć, że gość z niesamowitym interesem brał udział we wszystkich tych przesięwzięciach oraz został zadowolony w dość widoczny sposób. Ponad to, Zygfryd powiedział, że są jeszcze wielu potomków olędrów, którzy chcieliby odwiedzieć ziemię, właścicielmi której kiedyś byli ich przodkowie.

 


 

Na zdjęciu:

1 Wiktor Dacyk (wersja polska i angielska)

2 Zygfryd Ludiwg

3 Hanna Wołoncewicz (wersja niemiecka)

4 Iwan Prokopiuk (administrator)

 

 

Iwan Prokopyuk

Data publikacji: październik 2008 r

 

 

 

1995 rok


 

1

 

W 1995 r. Potomek Hartman Ryl gallendra (Hartman Ryl) odwiedził miejsca byłych wiosek kolonii Neubrov (Lashnevo i Borok-Ostrov), Domachevo, Borisov, Shikeli i Podluzhe.

Podczas wizyty pomógł mu jedyny mieszkaniec byłych kolonii, Józef Bytow, wraz z mężem, który mieszkał wówczas w wiosce Shikeli. Podczas wizyty opowiedziała wiele interesujących faktów historycznych.

2Podczas swojego pobytu panu Rylowi udało się wiele zrobić. Wraz ze swoimi kolegami odrestaurował kilka zabytków na cmentarzu luterańskim. Wszystkie stojące dziś zabytki (około 8 jednostek) zostały podniesione z jego inicjatywy. Wszystkie wykonane prace zostały zapisane na jego kamerze wideo (ryc. 1-2 - renowacja pomnika Albertiny Butow).

Podczas wizyty w koloniach pomagał również Pan Salov (jego chata i zachowana chata tamtych czasów znajdują się obok cmentarza).

Odwiedzili także cerkiew św. Apostoła Łukasza w Domaczewie, gdzie w tym czasie były dwa żyrandole i dzwon przeniesiony z kościoła luterańskiego (ryc. 3, 4).

 

 

 

 

3         4

 

 

 

 

Video

"Domaczewo w roku 1995"

 

 

 

Wszystkie zdjęcia pochodzą z autorskiego filmu Hartmanna Ryl z 1995 roku.

 

 

 

 

Iwan Prokopyuk

Data publikacji: czerwiec 2008 r

 

 

 

 


 

 

 

Podczas kopiowania należy wskazać autora. Wykorzystanie do innych celów jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą autora.

 

 

 

 

 

ivan7710@mail.ru

 

 

 

 

 

W razie wykorzystania materiałów tej strony internetowej, obowiązkowo ma być zsyłka do niej

Opracowanie  oraz dyzajn strony internetowej:   Prokopiuk I. (2008-2022)