www.domachevo.com

Ślady historii Nejdorf-Nejbrow na zdjęciach satelitarnych

Mal. 1-1

Mal. 1-2

Mal. 1-3

 

RU     BE     DE

Przepatrzywszy na poprzednie strony historii byłych kolonii Olędrów, ktoś możliwie, znalazł dla siebie coś nowego. Lecz wielu ludzi pamiętają opowiedzi ludzi w podeszłym wieku o „Olędrach” czyli, jak u nas mówią, „Holędrach”. Wielu kto zna, że nedaleko Domaczewa znajduje się cmentarz z niemieskimi nazwiskami. Jeszcze mniej ludzi znają, że dwie wsi kolonii nosiły nazwę Nejdorf i Nejbrow (od 1928 roku Mościce Dolne i Górne), oraz że posiadały własną cerkiew – kirchę. Nawet do dni dzisiejszych zachowała się nazwa polów byłego Nejbrowa (Łaszniewa). Te pola tak i nazywają się obecnie – „na koloniach”.

Lecz wszystko się stopniowo się zapamiętywuje, ludzi odchodzą oraz pozostaje coraz mniej świadków tych lat.

Co w dniu dzisiejszym nam przypomina o istnieniu niemieckich wsi? Jeżeli nie brać pod uwagę cmentarz, resztki kirchi, niemickie nazwiska oraz zdziczałe drzewa owocowe. Jakie są jeszcze ślady?

Wiadomo, że mapy starożytne są jednym z głównych świadectw historii. Dla tego musiałem nałożyć obraz satelitarny roku 2006 na najbardziej szczegółową mapę, którą dysponujemy – mapę roku 1933.

W wyniku tego, łatwie zauważymy oczywiste dowody istnienia dróg, rwów oraz nawet podwórków. Podam kilka przykładów:

Na malunku 1-1 w samym centrum Nejbrowa podczas nałożenia mapy oraz zdjęcia odrazu widzimy granicę podwórków. W środku lat 1980-ch na tym miejscu znajdował się pozostały dom Olędrów (ze wspomnień Konstantego Zaniego), w którym zamieszkiwała rodzina Charyków.

Na malunku 1-2 blisko cmentarzu zachował się ślad głównej drogi, która kiedyś łączyłą dwie kolonii.

Na malunku 1-3 zachowała się główna ulica Nejdorfa oraz kierunki ulokowania podwórków. Podczas powiększenia skali dokładność odbicia podwórków powiększa się w większym stopniu.

 

 

Październik 2008 r.

(с) I. Prokopiuk

 

Podczas wykorzystania obiwiązkowo podawajcie autora oraz tę stronę internetową. Wykorzystanie w innych celach pozwala się tylko oraz wyłącznie ze zgody autora.

 

 

Do głównej

 

  Каталог TUT.BY Rating All.BY

W razie wykorzystania materiałów tej strony internetowej, obowiązkowo ma być zsyłka do niej

Opracowanie  oraz dyzajn strony internetowej:   © Prokopiuk I. (2008-2010)