www.neubrow.domachevo.com

 

   

RU    DE    EN

Współczesny Nejdorf-Nejbrow

 


 

 

 

Większość współczesnych miejscowości Nejdorf-Nejbrow na naszym terytorium to dziś pola zbiorowe. Wyjątkiem jest północna część Neudorfu. Dziś jest prawie całkowicie zarośnięty młodym lasem. Od 2005 mieszkańcy Domachewa przestali tam siać. W czasach radzieckich terytorium to nazywano „osiemsetną” ze względu na bliskość pasa granicznego.

 

→   Zobacz lokalizację kolonii Nejdorf na mapie

 

Obecnie tylko cmentarz luterański i dwie piwnice z cegły, a także jeden ocalały dom na obrzeżach miejscowości Podluzhe, drugi znajdował się w pobliżu cmentarza na dziedzińcu Salova, ale został spalony w 2005 r., Przypomina słynne kolonie Neudorf-Neubrov.

 

→   Zobacz lokalizację domu we wsi Podluzhde na mapie 51.722306, 23.567694

 

Cmentarz znajduje się na niewielkim odcinku lasu na wzgórzu z czasów starożytnych zwanym Borok-Ostrov, tuż między byłymi koloniami. Nie zachowały się żadne elementy ogrodzenia, na przykład z polskiego (katolickiego) cmentarza w Domaczewie. Można znaleźć tylko zabytki zarośnięte mchem i krzewami. We wschodniej części cmentarza znajduje się kilka drzew iglastych, co nie jest charakterystyczne dla naszej okolicy. Rasy te zostały sprowadzone z daleka.

Wiosną 2017 r potomkami olendrów na cmentarzu wznieśli pomnik poświęcony 400. rocznicy założenia kolonii Nejdorf-Nejbrow.

 

→   Zobacz lokalizację cmentarza i nowego pomnika na mapie

 

 

Nowy pomnik na cmentarzu luterańskim

"400 lat macierzyński kolonii  Nejdorf-Nejbrow buzhsky olendrow"

Zdjęcie: 23 czerwca 2019 r

 

 

 

 

Niemiecki cmentarz luterański  (2.02.2008г.)

 

Нажми, чтобы посмотреть оригинальный размер. Немецкое лютеранское кладбище (фото 3)

Нажми, чтобы посмотреть оригинальный размер. Немецкое лютеранское кладбище (фото 3)

Нажми, чтобы посмотреть оригинальный размер. Немецкое лютеранское кладбище (фото 3)

Нажми, чтобы посмотреть оригинальный размер. Немецкое лютеранское кладбище (фото 3)

Нажми, чтобы посмотреть оригинальный размер. Немецкое лютеранское кладбище (фото 3)

Нажми, чтобы посмотреть оригинальный размер. Немецкое лютеранское кладбище (фото 3)

 

 

 

 

Dziś na miejscu dawnego kościoła luterańskiego nie ma pomnika. W pobliżu znajduje się pamiątkowa tablica o heroicznie walczących i zmarłych 22 czerwca 1941 r. Straż Graniczna. Faktem jest, że w pobliżu kościoła w latach 1939–1940. zbudowano posterunek graniczny. Pierwszego dnia wojny placówka została zniszczona wraz z kościołem, ponieważ kościół oddano pod magazyn placówki.

Istnienie kościoła przez ponad 40 lat przypominało zachowany fundament. W 1985 r podczas budowy tamy i przygotowania terytorium kolonii pod pola zbiorowych gospodarstw fundament został rozebrany. Z powodu złej jakości pracy kilka fragmentów fundamentu pozostało w ziemi.

W ciągu 23 lat rolnicze maszyny rolnicze „natrafiły” na te fragmenty. Z tego powodu niektóre z nich zostały płynnie zaokrąglone. Tak więc w połowie marca 2008 r. w celu uniknięcia uszkodzenia maszyn rolniczych wszystkie fragmenty fundamentów kościoła zostały zabrane do pobliskiej fosy.

 

→   Zobacz lokalizację fragmentów fundacji kościoła Nejdorf

 

Od tamtej pory leżą tam, ale w miejscu kościoła nie ma nic oprócz jaśniejszej gleby.

 

 

 

Pozostałości fundacji kościoła Nejdorf (2008r.)

 

Нажми, чтобы посмотреть оригинальный размер. Остатки Нейдорфского сбора (26.01.2008)            Нажми, чтобы посмотреть оригинальный размер. Остатки Нейдорфского сбора (26.01.2008)

Fragmenty fundamentu kościoła leżącego na polu

26 stycznia 2008 r

 

Video: Neudorf Kirche.avi  2008г. (3,96MB)

 

 

 

 

Fragmenty Fundacji przetransportowany do fosy

Zdjęcie: 28 kwietnia 2008 r

Lekka gleba na miejscu
Kościół Neudorf

Zdjęcie: 28 kwietnia 2008 r

 

 

 

Podczas wiosennej orki na polach byłej kolonii Neubrov, nawet bez wykrywacza metalu, można znaleźć stare narzędzia, które są usuwane na powierzchnię ziemi przez pługi ciągnikowe.

Według świadków (Gogolyuk P.S., operator ciągników kołchozu Kalina), w latach 1984–1985, w związku z przygotowaniem tego terenu pod pola kołchozów, ślady kolonii niemieckiej zostały ostatecznie zniszczone na terenie dawnej opuszczonej kolonii Neubrov. Mianowicie: stare studnie, fundamenty fundamentów domów, a także duża liczba drzew owocowych.

Istnieją również informacje, że w 1985 roku. w pobliżu fundacji kościoła kierowca ciągnika znalazł mały dzwonek, który w tamtych czasach został przekazany „za butelkę” jednemu z mieszkańców Domaczowa. Nic nie wiadomo o losie dzwonu.

Główny dzwon kościoła dziś „służy Bogu” w dzwonnicy kościoła Domaczewskiego św. Łukasza, który został przeniesiony tam przed wojną toli, później toli. Również z kościoła do kościoła Domaczewskiego przeniesiono dwa świeczniki przy świecach, które wisiały tam przez kilka dziesięcioleci.

 

 

 

Znaleziska w Nejbrowe - Moscice Górne (23.02.2008)

 

     

 

     

 

 

(23 lutego 2008 r.)

 

 

 

 

Współczesny Nejbrow - Moscice Górne - Lashnewo (30.03.2008)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Współczesny Nejbrow - Moscice Dolne (26.04.2008)

 

 

Stara droga Slavatych na obrzeżach Neudorfu
28.04.2008

Stara droga Slavatych na obrzeżach Neudorfu
28.04.2008

   

 

 

 

Autor: Ivan Prokopyuk

Data publikacji: maj 2008 r

 

Data ostatniej aktualizacji: 18 stycznia 2021 r

 

 

 

 


 

 

 

Podczas kopiowania należy wskazać autora. Wykorzystanie do innych celów jest dozwolone tylko i wyłącznie za zgodą autora.

 

 

 

 

 

ivan7710@mail.ru

 

 

 

 

 

W razie wykorzystania materiałów tej strony internetowej, obowiązkowo ma być zsyłka do niej

Opracowanie  oraz dyzajn strony internetowej:  © Prokopiuk I. (2008-2022)