www.neubrow.domachevo.com

 

   

RU    DE    EN

 

1617 - 1940

    Olęndrzy w gubernii Grodzieńskiej w taki sposób nazywano potomków Holendrów, którzy zamieszkali tu, najwiarygodniej, w XIII stuleciu. Obecnie w miejscowości Brzeskiej, istnieje blisko miasteczka Włodawa tylko dwie ich kolonii Nejdorf i Nejbrow, mieszkańcy których zapomnieli swój język ojczysty i posługują się dialektem miejscowym z dodatkiem słów polskich.

Wokół Domaczewa osiedliła się cała kolonia Niemców - katolików i luteranów (około 2000 dusz obojga płci), którzy mają nawet własny kościół i proboszcza.

 

Litewski Diecezjalny Wiedomosti, 1879

 

Słownik encyklopedyczny, tom IX, Petersburg, 1898

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ivan7710@mail.ru

 

 

 

 

 

 

W razie wykorzystania materiałów tej strony internetowej, obowiązkowo ma być zsyłka do niej

Opracowanie  oraz dyzajn strony internetowej:   Prokopiuk I. (2008-2023)